İş

Sovyet Diktatörlüğünde Muhaliflerin Tutuklanarak Gönderildiği “Gulag” Kampı Hakkındaki Korkunç Gerçekler: Açlık, İşkence ve Daha Fazlası…

Gulag, 20. yüzyılın en zorlu ve insanlık dışı kurumlarından biriydi. Sovyetler Birliği’nin geniş topraklarına yayılıyor ve milyonlarca mahkumu öldürüyor acımasızca işkenceye, açlığa, hastalığa ve ölüme maruz kaldı. Gulag, bir zorunlu çalışma kampları ağıydı. Sadece bir siyasi baskı ve ekonomik sömürü aracı değil, aynı zamanda bir toplum mühendisliği ve ideolojik beyin yıkama aracıydı.

Gulag’daki mahkumlar arasında köylüler, personel, entelektüeller, zanaatkarlar, dindarlar, etnik azınlıklar, yabancı mahkumlar ve Stalin’in totaliter rejimi tarafından düşman veya tehdit olarak görülen herkes oradaydı. Gulag’ın amacı neydi? Neden her kesimden insan buraya tıkılıp kalmıştı?

Gulag’ın çok kısa ve öz tarihini anlatarak başlayalım.

Gulag’ın kökenleri, Vladimir Lenin’in siyasi muhalifler ve “sınıf düşmanları”Gulag için bir toplama kampları sistemi kurduğu Sovyet devletinin ilk yıllarına kadar uzanıyor, ancak gerçek vahşetinin zirvesine Lenin’den hemen sonra ulaştı. Joseph Stalin altında ulaşıldı.

1929 ve 1953’ün ortasında, Stalin kampları milyonlarca temiz kurbanla doldurdu. bir dizi toplu imha ve tasfiye kampanyası başlattıve öyle olmadığını, insanlara endişe aşılayarak Gulag’a gönderilenlerin ‘hain’ olduğu açıklanıyor yapılmış. Ayrıca Gulag’ı sanayileşme ve kolektifleştirme projeleri için ucuz ve harcanabilir bir emek kaynağı olarak kullandı.

Sovyet Rus döneminde bilinen tüm Gulag kamplarının haritası

Mahkumlar, uygun giysi, yiyecek, barınak veya tıbbi bakım olmadan, sert ve tehlikeli koşullarda birden fazla kez çalışmaya zorlandı. Birçoğu yorgunluk, maruz kalma, yetersiz beslenme veya infaz nedeniyle öldü. Bazı iddialara göre Gulag sistemi var olduğu sürece 18 milyona yakın insan bu sistemden geçti ve 6 milyona yakın insan bu vahşi sistemde telef oldu.

En baştan başlayalım: Stalin rejimi hangi gerekçelerle insanların Gulag’a gönderilmesi gerektiğine karar verdi?

Stalin rejimi altındaki Sovyetler Birliği yetkilileri, insanları Gulag’a göndermek için çeşitli prosedürler kullandı. yetkililerin hapsetme konusunda karar verme kriterleri genellikle keyfiydi ; Siyasi muhalefet ve ideolojik farklılıklardan sabotaj veya casusluk suçlamalarına kadar uzanıyordu. Bu kararları vermek için bir kanıta bile ihtiyaçları yoktu.

Bir endişe ve paranoya atmosferi yaratmak için muhbirler, gizli polis ve göstermelik duruşmalar kullanıldı. Suçlandıktan sonra insanların hakları ellerinden alınmakta ve çoğu zaman delil veya adil yargılanmadan tutuklanmakVe “çalışan”Gulag kampına gönderiliyordu.

Peki bir şekilde Gulag’a gönderildikten sonra insanları nasıl bir süreç bekliyordu? Gulag’da Yaşam:

Gulag’daki bir mahkumun hayatı, Sürekli bir hayatta kalma mücadelesiydi. . Mahkumlar, aşırı kalabalık ve sağlıksız trenler veya kamyonlarla kamplara naklediliyor, birçoğu artık yoldayken hastalıktan veya açlıktan ölüyor, çünkü hayatları zaten Stalin rejiminin yaşam koşulları nedeniyle acınacak haldeydi.

Kampa geldiklerinde üzerlerinden eşyaları ve kimlikleri alınmış, işledikleri iddia edilen suça göre bir numara ve kategori verilmişti. Ardından kamp muhafızları ve görevlileri tarafından. sert sorgulamalara ve fiziksel tacize maruz kaldılar . Birçoğu, daha fazla ceza veya infazdan kaçınmak için asılsız suçlamaları itiraf etmeye veya başkalarını suçlamaya zorlandı.

Mahkumlar, görevlerine ve yaşam sürelerine göre kümelere ayrıldı. Kanal kazmak, yol ya da demir yolu yapmak, kömür ya da altın çıkarmak, kereste kesmek ya da tarım işleri bu işlerin arasındaydı.

Çalışma kotaları bir insanın kaldırabileceği ve karşılayamayacağı düzeyde değildi. Çalışma kotasını karşılayamayanlar ağır şekilde cezalandırıldı ya da erzakları azaltıldı. Hava veya mevsim ne olursa olsun mahkumlar haftanın 7 günü, günde 14 saate kadar çalışma . Ayrıca gardiyanlar veya diğer mahkumlar tarafından sürekli olarak açlık, soğuk, sıcak, hastalık, kaza veya şiddet tehditleriyle karşı karşıya kaldılar.

Kamplardaki yaşam koşulları korkunçtu. Mahkumlar aşırı kalabalık kışlalarda veya tahta veya çamurdan yapılmış kulübelerde uyudu. Duş veya lavabo gibi sıhhi tesislere veya temiz suya erişimleri çok azdı veya hiç yoktu.

Mahkumları etkileyen bazı yaygın hastalıklar açlık, vitamin eksikliği, donma, bit, pire, uyuz, dizanteri, iskorbüt, sıtma, tifüs ve verem . Bu hastalıklara genellikle yetersiz yiyecek, su, hijyen ve giyimin yanı sıra aşırı kalabalık ve soğuğa maruz kalma neden oluyordu. Birçok mahkum da iş kazası geçirdi ve yaralandı. Gulag yetkilileri mahkumlara yeterli sağlık hizmeti sağlamamaktadır ve mahkumlar çoğunlukla işçilik için sömürülecektir. insan hammaddesidiye düşündü.

Gulag mahkumları bu tür yaşam standartları altında ölürken ne yapmaları gerekiyordu?

Gulag yetkilileri, az önce bahsettiğimiz haftanın 7 günü, günde 14 saate varan çalışma koşullarında; mahkumlardan tomrukçuluk, madencilik, inşaat ve çiftçilik Ağır fiziksel çalışmaya maruz kaldı. Çok temel malzemeler hariç elleriyle çok iş yaptılar. . Araçsız taşınması gereken ağır malzemeleri tutuklular kendileri taşıdı.

Tutukluların birçoğu fiziksel hasara maruz kalmanın yanı sıra akıl sağlığını da kaybetti.

Gulag’daki yaşam koşulları içler acısıydı ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak kötüleşti. Mahkumlar, daha önce de belirttiğimiz gibi, sınırlı bireysel alan ve yetersiz sağlık tesisleri olan kışlalara tıkılmıştı. Mahremiyet ve kişisel eşyaların olmaması, aşağılama ve insanlıktan çıkarma duygularını ağırlaştırdı. Hem gardiyanlardan hem de diğer mahkumlardan gelen katı disiplin, katı düzenlemeler ve yaygın şiddet, her zaman korku atmosferine katkıda bulundu.

Gulag mahkumlarına verilen manevi hasar derin ve geniş kapsamlıydı. Fiziksel bitkinlik, aşırı izolasyon ve sürekli şiddet tehdidinin birleşimi, ruh sağlığını olumsuz etkiledi. Birçok mahkum depresyon, anksiyete ve travma sonrası gerilim bozukluğu ( TSSB) yaşadı. Umut, amaç ve haysiyet kaybı bazı mahkumların akıl sağlıklarını kaybetmelerine, umutsuzluğa ve deliliğe kapılmalarına neden oldu. Ruh sağlığı genellikle yetkililer tarafından göz ardı edildiğinden veya aktif olarak bastırıldığından, uygun tıbbi bakımın olmaması durumu daha da kötüleştiriyordu.

Ancak Gulag 1953’te sona erene kadar mahkumlar hep böyle bir baskı altında mıydı? Hayır. Birçok mahkûm grubu isyan çıkardı ve baskıya direndi.

Vorkuta Gulag

Bazı Gulag mahkumları, kendilerine yönelik ezici muameleye rağmen akıl sağlıklarını koruyabildiler ve hatta baskıcı rejime direnebildiler. mahkumların aralarındaki dayanışma ve desteği moralin korunmasında paha biçilmez bir rol oynadı. Bilinmeyen ağların kurulması, hikayelerin paylaşılması ve malzemelerin paylaşılması gibi işbirlikleri, karanlığın ortasında bir insanlık parıltısı sunuyordu. Entelektüel arayışlar, teselli ve gizlice protesto etmek ve şiir veya edebi eserler yazmak için bir kendini ifade etme aracı sağladı.

Tüm Gulag kamplarının en büyük ayaklanma ve isyanlarına ev sahipliği yapan kamp, Vorkuta Gulag öyleydi. Bu terimi oynuyorsanız, muhtemelen Call of Duty: Black Ops’un Reznov ile Gulag’dan kaçma görevinden hatırlıyorsunuzdur.

Vorkuta, Gulag sistemi tarihindeki en büyük ve en organize ayaklanmalardan biriydi:

Vorkuta ayaklanması, Temmuz 1953’te Vorkuta Gulag’daki zorunlu çalışma kampı, Sovyet kimliği belirsiz polis şefi Lavrentiy Beria’nın tutuklanmasından kısa bir süre sonra mahkumların büyük direnişinedeniyle meydana geldi.

  • Bir eyalet savcısına ve adalete erişim talep eden mahkumların ayaklanması Pasif bir yürüyüş olarak başladı.Daha sonra, konuşma ve din özgürlüğü ve zorunlu çalıştırmaya son verilmesi için siyasi taleplerde bulundular.
  • Vorkuta Gulag kompleksinde ayaklanma 17 kamptan 6’sına yayıldı ve yaklaşık 18.000 mahkumu içeriyordu. Mahkumlar dikenli tellerle çevrili alanlarda kaldılar ve şiddete başvurmadılar.
  • Kamp yönetimi bir hafta boyunca tutuklular hakkında herhangi bir zorlayıcı işlem yapmadı. Moskova’dan üst düzey yetkililer ve onlarla birlikte ziyaret edildiler. Pazarlık etmeye çalıştılar.
  • Durum şuydu ki, 26 Temmuz’da mahkûmlar maksimum güvenlikli bir yerleşkeye baskın düzenledi. 77 mahkumu serbest bırakarak değişti. Kamp şefi “sabotajcıları” toplu olarak tutuklamaya başladı ve mahkumlar buna silahlı direnişle karşılık verdi.
  • 1 Ağustos’ta kamp şefi, mahkumların üzerine doğrudan ateş açılması emrini verdi ve en az 53 işçiyi öldürdü ve 135 tanesini yaraladı. Daha sonra birçok insan yaralarından veya tıbbi bakım eksikliğinden öldü. Ayaklanma, iki hafta süren kanlı çatışmalardan sonra bastırıldı. Ayaklanan 18.000 işçinin ortasından Kaçanlar da oldu ama kesin sayı bilinmiyor.

Sonuç: Gulag’ın mirası ve çıkarılacak dersler:

Gulag sistemi onlarca yıl devam etti ve Sovyetler Birliği tarihinde ve Rus halkının ortak hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Hayatta kalanların anlatımları ve Alexander Solzhenitsyn’in “Gulag Takımadaları” gibi eserleri, sistemin dehşetini dünyaya gözler önüne serdi. gulag, totaliterliğin tehlikeleri, insan haklarını korumanın değeri ve insan ruhunun akıl almaz zorluklara karşı dayanıklılığı.keskin bir şekilde hatırlatıyor…

Kaynaklar: Wikipedia – Gulag, Wikipedia – Vorkuta, Wikipedia – Gulag: A History

keciorenajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler